Altek Nonwoven Inc.

Adana, Türkiye.

Mail

info@alteknonwoven.com

İletişim

+90 322 380 00 00

Nonwoven Kumaş

Dokunmamış tekstiller, dokuma ve örme olmayan, özel kullanımlar için imal edilen ve
kullanım süresine göre maliyeti çok düşük olan teknik tekstil ürünleridir. Sıvı çekici, sıvı itici, esnek,
sağlam, yumuşak, gergin, yanmayı geciktirici, filtre edici, antibakteriyel özellikleri olabilir.
Dokunmamış tekstillerde, ana hammadde elyaftır. Elyaf doğal veya sentetik olarak ikiye ayrılır.
Kullanımda ise devamsız elyaf veya devamlı elyaf (filament) olarak kullanılabilir.


Nonwoven yüzey; kesikli veya filament halde, doğal ya da yapay liflerden
oluşturulmuş, kağıdı kapsam dışına alan, ipliğe dönüştürülmemiş ve bir çok bağlama
tekniklerinin herhangi birisi ile bağlanmış kumaş olarak da tanımlanabilir.


Kağıt ile nonwoven arasındaki farkı anlamak için malzemenin tanımlanması gerekir.
Malzeme aşağıdaki özelliklere sahipse Nonwoven olarak tanımlanabilir.Bu tanım EDANA
(European Disposables and Nonwovens Association-Avrupa Tek Kullanımlık Ürünler ve
Nonwoven Birliği) ve INDA (The Association of the Nonwoven Fabrics Industry-Nonwoven
Kumaş Endüstrisi Birliği) tarafından yapılmıştır.

  • Lifli miktar dokunun %50’den fazlasını meydana getiriyorsa uzunluğun çapa oranı
    300’den daha büyük olan lifler kullanılıyorsa bu kumaşlar nonwoven olarak
    isimlendirilir (kimyasal olarak düzenlenmiş bitkisel lifler hariç).
  • Dokunun lifli miktarı toplam kütlenin % 30’undan daha fazlaysa bu kumaşlar nonwoven olarak
    isimlendirilir.

Dokuma ve örme gibi klasik kumaş üretim yöntemlerinin teknik gelişimi hala devam
etmektedir. Ancak klasik metotlarda iplik üretimi, daha sonra kumaş olarak dokuma ve örme
işlemleri çeşitli pahalı ve zaman alan işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden
verimliliği artırmak ve maliyeti azaltmak amacıyla birkaç tane klasik olmayan kumaş üretme
metodu geliştirilmiştir. Bu kumaşlar, genel olarak nonwoven olarak adlandırılmaktadır.

Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Merhaba,
size nasıl yardımcı olabiliriz?